Pro Cumbel, Cadruvi 8, 7142 Cumbel, info@procumbel.ch     |

Datas genealogicas

Tut ils documents cheusut san ins arver mo cun in program da genealogias. Ei sa tracta cheu da datotecas en fuorma GEDCOM. Per cargar giu clichei cun la tasta dretga da la miur sin in link cheusut e selecziunei "speichern unter .." en il menu che se s'arva.

Genealogias en fuorma GEDCOM

 
* Famiglias ch'ein aunc presentas.