Lavur e veta da mintgadi

Lavur e veta purila

Autra lavur

Mieds da transport

vehichels, maschinas